Emavi system

Váš partner pro kvalitní řízení společnosti

Systém kvality

Norma ISO 9001 uvádí požadavky na systém řízení společnosti tak, aby byl výsledek kvalitní výrobek nebo služba

Více informací

BOZP

ISO 18001 určuje požadavky na systém řízení společnosti způsobem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce.

Více informací

Životní prostředí

ISO 14001 určuje požadavky na systém řízení společnosti způsobem, aby nedocházelo k zatížení a ohrožování životního prostředí.

Více informací

Interní audit

Nabízíme provedení Interních auditů, zmapování procesů a prověření funkčnosti norem ISO.

Více informací

Podnikový ekolog

Nabízíme zpracování a vedení potřebných dokumentů, aby byl Váš podnik v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Více informací

Konzultace

Máte dotazy ohledně ISO certifikace pro vaši společnost? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme posunout vaši firmu

Kontakt

Není důležitá velikost, ani počet zaměstnanců. Systém Vám pomůžeme zavést dle Vašich procesů a provozních postupů.