ISO 18001

Systémová norma bezpečnosti práce

Jedná se o systémovou normu, která určuje požadavky na systém řízení společnosti způsobem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce.

Výsledkem je znalost a dodržování legislativních požadavků na ochranu bezpečnosti práce a systémové snižování rizik v oblasti ochrany bezpečnosti při práci.
Norma ČSN OHSAS 18001 je většinou zaváděna ve spojení s ISO 9001 a dalšími ISO normami jako integrovaný systém managementu. Postupy a procesy jsou nastaveny tak, jak probíhají ve Vaší společnosti pouze s úpravami splňujícími systémové normy.
Tyto úpravy nemusí být značné, a přesto mohou pomoci Vaší společnosti zvýšit zisk a snížit rizika ve všech směrech (kvality, životní prostředí, BOZP). Systémové nastavení norem bude pro Vaši společnost přínosem:

 

  • Zavedení moderního systému OHSAS 18001 (Případně Integrovaného systému)
  • Zavedení přehledných postupů pro dodržování požadavků norem, které budou přínosem pro Vaši společnost a zjednodušení Vašich procesů
  • Dodržování zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti práce
  • Snížení rizik a vzniků nehod a havárií
  • Snížení rizik ze sankcí z případného nedodržování legislativy
  • Proškolení zaměstnanců, rozdělení odpovědností a kompetencí
Nabízíme Vám zpracování a zavedení systému ISO pro Vaši společnost. Nezáleží na velkosti společnosti ani počtu zákazníků.